PLAATSINGSINSTRUCTIES
voor Stora-Drain afvoergeulen

Graaf een sleuf, rekening houdend met de dikte van het funderingsbeton, de hoogte van de geul, eventueel de dikte van het opliggend rooster of kerb opzetstuk, de aansluitmogelijkheden met het rioleringsstelsel indien aanwezig.
Het funderingsbeton wordt in de sleuf gegoten. De kwaliteit en dikte van het beton zijn afhankelijk van de beoogde belastingsklasse. STORA-DRAIN geulen zijn van het type M in overeenstemming met artikel 3.3 van de EN1433 norm.

INSTALLATIE klasse A15 | B125 | C250

Asfaltverharding
installatie – Asfaltverharding

Betonverharding

Klinkerverharding

INSTALLATIE klasse D400 | E600 | F900

Asfaltverharding
Installatie_D400-E600-F900_Asfaltverharding

Betonverharding
Installatie_D400-E600-F900_Betonverharding

Klinkerverharding
Installatie_D400-E600-F900_Klinkerverharding

INSTALLATIE Stora-Kerb

Stedelijke omgeving

Installatie Kerb - stedelijke omgeving

 1. Bovenlaag of toplaag (ong. 4cm)
 2. Onderlaag in asfalt (ong. 10 cm)
 3. Fundering (ong. 15 cm)
 4. Onderfundering (ong. 50 cm)
 5. Funderings –en omhullingsbeton
  x > 3 cm

Groene zones

Installatie Kerb - groene zones

 1. Bovenlaag of toplaag (ong. 4cm)
 2. Onderlaag in asfalt (ong. 10 cm)
 3. Fundering (ong. 15 cm)
 4. Onderfundering (ong. 50 cm)
 5. Funderings –en omhullingsbeton
  x > 3 cm

Zwaar verkeer

Installatie Kerb - zwaar verkeer

 1. Bovenlaag of toplaag (ong. 4cm)
 2. Onderlaag in asfalt (ong. 10 cm)
 3. Fundering (ong. 15 cm)
 4. Onderfundering (ong. 50 cm)
 5. Funderings –en omhullingsbeton

Gemakkelijk te installeren

De afvoergeulen worden door middel van een tand-groef verbinding tegen elkaar geplaatst. De afvoergeulen worden aangelegd aan het begin van de uitloop- of zandvanger. De pijl op de afvoergeulen moet in de richting van de uitloop wijzen en geeft de richting van de afvoer van het water aan. De geulen en aansluitende oppervlakken moeten tijdens de installatie schoon worden gehouden. Om een waterdichte installatie te verkrijgen, moeten de veiligheidsvoegen worden gevoegd met een elastisch polyurethaan afdichtingsmiddel dat geschikt is voor de toepassing.

Stora-Super plaatsing
De roosters en het randprofiel worden hierbij best met een kunststoffolie beschermd

De roosters moeten in de geul geplaatst en verankerd worden alvorens het omhullingsbeton te storten. De roosters en het randprofiel worden hierbij best met een kunststoffolie beschermd, die na het uivoeren van de werken verwijderd wordt. De bovenkant van het randprofiel en de roosters moeten 3 à 5 mm lager liggen dan het afgewerkte eindniveau om een optimale afvoer te verzekeren en de randen van de geul te beschermen.

Hoe aansluiten op de riolering?

De aansluiting op een afvoersysteem of rioleringssysteem kan op verschillende manieren gebeuren:

Met behulp van
een zandvanger

Met behulp van
een horizontale uitloop

Met behulp van
een verticale uitloop

Montagemogelijkheden

In het gamma Stora-Drain zijn er 2 verschillende montagemogelijkheden

 • Afvoergeulen zonder helling, dit is de eenvoudigste optie omdat alle geulen (vlak uitgevoerd) gelijk zijn en de af te voeren vloeistof de natuurlijke helling van het terrein volgt
plaatsing zonder helling
 • Trapsgewijs, het traject wordt in verschillende trappen uitgevoerd. Per trap zijn de afvoergeulen gelijk en hebben ze geen interne helling. Iedere trap heeft een andere hoogte en de trappen worden verbonden door overgangsstukken.
montage en cascade