ONDERHOUD

Het is aangeraden het traject afvoergeulen regelmatig te controleren en indien nodig te reinigen. Het geulensysteem moet op regelmatige tijdstippen geïnspecteerd worden. Het tijdstip van inspectie is afhankelijk van de plaats en de omgeving. De volgende elementen moeten geïnspecteerd worden: roosters, geulen en zandvangers.

  • De roosters moeten gecheckt worden op de verankering. Loszittende roosters kunnen verwondingen veroorzaken en kunnen zowel de geulen als het omringende oppervlak beschadigen.
  • De geulen moeten op regelmatige tijdstippen gereinigd worden om slib weg te ruimen en de roosters kunnen makkelijk uitgelicht worden om het vuil te verwijderen. Hiervoor gebruikt men een reinigingsschop, speciaal ontworpen om in geulbreedte 100 te passen.
  • De zandvanger moet regelmatig leeggemaakt worden. Het is te allen tijde verboden kokend water of schoonmaakmiddelen te gebruiken voor de reiniging van de polyesterbetonnen geulen.
Reinigingsschop voor Stora-Drain afvoergeulen

Het is raadzaam een zandvanger te installeren aan het eind van een traject. Zowel zandvangers als bezinkputten kunnen voorzien worden van uitneembare emmers in gegalvaniseerd (of roestvrij) staal. a reiniging moeten de roosters opnieuw verankerd worden. Als de roosters niet vergrendeld worden, kan dit ernstige schade veroorzaken als er over de roosters gereden wordt.