Belastingsklassen volgens EN1433:2005

De vermeldingen A15, B125, C250, D400, E600 en F900 geven de belastingsklasse weer in kN. Dit volgens een statische meting in laboratoriumomstandigheden. Zo staat bijvoorbeeld een rooster met klasse C250 voor een weerstand van 250kN volgens de norm EN1433:2005.

Classe_A15-bis

Klasse A15

Zone voor voetgangers en fietsers en rondom de privéwoningen.

Classe_B125

Klasse B125

Voetpaden, Terrassen en inritten van privégarages.
Classe_C250

Klasse C250

Straatgreppels, parkings en langzaam verkeer in commerciële centra.
Classe_D400

Klasse D400

Zones met zwaar en of intens verkeer maar enkel in longitudinale richting.
Classe_E600

Klasse E600

Industriezones en zones met intens en zwaar verkeer maar enkel in longitudinale richting.
Classe_F900

Klasse F900

Zones met uitzonderlijk zwaar verkeer zoals havengebieden en luchthavens maar enkel in longitudinale richting.