Belastingsklassen volgens EN1433:2005

De vermeldingen A15, B125, C250, D400, E600 en F900 geven de belastingsklasse weer in kN. Dit volgens een statische meting in laboratorium-omstandigheden. Zo staat bijvoorbeeld een rooster met klasse C250 voor een weerstand van 250kN volgens de norm EN1433:2005. 1433:2005.

Classe_A15-bis

Klasse A15

Zone voor voetgangers en fietsers en rondom de privéwoningen

Classe_B125

Klasse B125

Voetpaden, Terrassen en inritten van privégarages.

Classe_C250

Klasse C250

Straatgreppels, parkings en langzaam verkeer in commerciële centra.

Classe_D400

Klasse D400

Zones met zwaar en of intens verkeer. Enkel in longitudinale richting.

Classe_E600

Klasse E600

Industriezones en zones met intens en zwaar verkeer. Enkel in longitudinale richting.

Classe_F900

Klasse F900

Zones met uitzonderlijk zwaar verkeer zoals havengebieden en luchthavens.
Enkel in longitudinale richting.